Algemene voorwaarden TDR Machinery

1 Prijzen
Alle prijzen zoals vermeld op onze internetpagina, in onze e-mails en offertes zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld. Prijzen die vermeld staan op onze internetpagina´s en in e-mails zijn altijd onder voorbehoud. Offerte´s zijn 30 dagen geldig tenzij anders overeengekomen.
2 Levertijden
TDR Machinery streeft ernaar de door de afnemer bestelde goederen binnen 6 werkdagen te leveren. TDR Machinery is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet of niet tijdig uit kunnen leveren van de door afnemer bestelde producten.

3 Herroepingtermijn producten
Producten kunnen kosteloos worden geroutineerd, (verzendkosten zijn wel voor de verzender) dit binnen 14 dagen van levering van de producten. Deze moeten nog wel in nieuwstaat verkeren. De kosten zullen binnen maximaal 30 dagen worden terugbetaald op de desbetreffende rekening van de klant. Producten kunnen worden terug gestuurd naar het volgende adres: TDR Machinery, Ordelven 19, 5056 DC Berkel-Enschot, Nederland.

4 Bestelwijze
Per e-mail: Goederen kunnen per e-mail besteld worden. De klant ontvangt bij een bestelling een bevestigings e-mail.
Per webshop: Goederen kunnen ook in de webshop besteld worden. De klant ontvangt dan een bevestiging per e-mail.
De goederen kunnen worden afgehaald, dit alleen op afspraak .

5 Annulering
Nadat er een schriftelijke koopovereenkomst gesloten is, is het mogelijk de door de afnemer bestelde goederen volledig kosteloos te annuleren binnen 14 dagen.

6 Verzending
Goederen kunnen onder rembours worden verzonden. Van rembours zendingen kan in samenspraak met de klant (b.v. eerst overmaken op rekening + verzendkosten) worden afgeweken. De kosten voor een rembours zending komen voor rekening van de afnemer en zijn afhankelijk van het bestelde goed. Verzendkosten worden altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.

7 Rechten
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8 Geschillen
Alle geschillen,waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijk als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde Burgerlijke Rechter.

10 Aansprakelijkheid
TDR Machinery kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade aan voer en vaartuigen, en of personen welke veroorzaakt zouden kunnen zijn door of tijdens het gebruiken van de gekochte artikelen.